klooster_raamsdonk_adrianus_edited.jpg
Historie

Het Ontmoetingscentrum is gevestigd in het voormalige Adrianusklooster met aangrenzende meisjesschool. Het gebouw werd in 1906/1907 in opdracht van het RK Kerkbestuur gebouwd. 11 september 1907 deden zeven zusters van de congregatie van de Zusters van Liefde uit Schijndel hun intrede, om zich te wijden aan het onderwijs van meisjes en de verzorging van ouden van dagen.

Het gebouw werd in 1913 aanzienlijk uitgebreid door de bouw van onder meer een mannenafdeling, een washuis, een stal en een schuur. In 1927 werd het gehele complex aan de zusters van Schijndel verkocht.In 1938 werd aan het complex nog een kleuterschool toegevoegd. De meisjesschool werd in 1963 een gemengde school. De laatste jaren werd het gebouw bewoond door zo'n veertig bejaarden en 13 zusters.

Het einde van de bejaardenhuis / school / klooster-bestemming van het gebouw kwam, toen in 1971 de nieuwe basisschool 'De Hoge Waai' in gebruik werd genomen en vervolgens begin 1972 het nieuwe verzorgingstehuis 'Het Hoge Veer' gereed kwam. Op 16 april 1972 namen de zusters afscheid van Raamsdonk

Op 29 mei 1972 startte een werkgroep de poging om het gebouw te behouden voor het dorp en er een centrale accommodatie voor het dorp van te maken. Na anderhalf jaar van overleg, rapporten, acties kwam op 20 december 1973 het groene licht voor de noodzakelijke grondige verbouwing, die in november 1974 werd afgerond, onder meer met de inzet van veel Raamsdonkers. Op 25 januari 1975 vond de officiële opening plaats. In 2000 vierde het Ontmoetingscentrum het 25-jarig bestaan met een jaar lang jubileumactiviteiten.

Rond 1990 is een grondige renovatie van zalen, café, toiletten en voorzieningen uitgevoerd. In 2001 is het interieur geheel gemoderniseerd.